PowerOffice GO

PowerOffice GO

B-S Regnskap er PowerOffice GO partner. Vi har god kompetanse og erfaring med  PowerOffice GO som er et skybasert system for regnskap, faktura, timeregistreringer, reiseregninger og lønn. PowerOffice GO fungerer uavhengig av plattform og kan integreres mot din bank slik at inngående fakturaer både kan mottas, godkjennes og betales direkte i PowerOffice GO.

Vi tilbyr også support på PowerOffice GO. Ta kontakt for inngåelse av en supportavtale.

Support henvendelser sendes til post@b-s-regnskap.no eller på telefon 95 25 90 22 og blir fakturert i henhold til inngått avtale.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.